סוכנים/ים נכבדים/ות,

 

במסמך להלן ממשרדי עורכי הדין קן-דרור הראל-ושות' מטעמו של עו"ד ניצן הראל (בורר ומגשר לענייני ביטוח אשר מתמחה בעריכת הסכמים בין סוכנים ומעניק חו"ד עבור מחלוקת בין חברת ביטוח לסוכן), נציג את הדגשים העיקריים לעניין ביקורת שוק ההון בעבור סוכני ביטוח. 

בתקופה האחרונה הלוא אנו חשופים לשינויי חקיקה. על כן, נבין מהן המחויבויות השונות של הסוכן ושל כלל נושאי המשרה השונים.

נציג באילו היבטים מוטלים ביקורת על הסוכן ונפרט מהן הסמכויות של הממונה.

כמו כן, נסביר על מסמך ההנמקה ועל השיקולים לאי מילוי מסמך הנמקה באופן תקין. ישנן סוגיות שונות הנבדקות במסגרת הליך שיווקי פנסיוני.

יפורטו דרישות חוזר ייפוי כוח נספח א'. בנוסף, תהיה עמידה על ההבדלים בין מסמך הנמקה מלא לבין מסמך הנמקה ממוקד. יתוארו דגשים חשובים שהסוכן צריך לזכור אותם בעת ביצוע סיכום שיחה.

במסמך זה, ישנו הסבר על חובת גילוי הנאות האישי, זאת בהתאם לסעיף 21 לחוק הייעוץ.

יינתנו דגשים נוספיפם בדבר ההליך של צירוף לביטוח ואופן גביית שכר הטרחה מהלקוח במסגרת טיפול בתביעות.

במסגרת יום ההשתלמות הועברו הדגשים ההלו. יום זה נערך ביום ב' ה-11.09.2023, מחוז השפלה, בו דובר על חוק הייעוץ במסגרת תיקון 6 (2016) בעניין תמריצים בקשר עם שיווק פנסיוני קובע.

התניית ההתקשרות עם סוכן ביטוח היא על פי תיקון חוזר הצירוף ממרץ 2021.

 

בכל שאלה וסוגייה ניתן לפנות ללשכת סוכני הביטוח ישראל.