עדכון 7
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 7
עדכון מס' 7 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית כישיבת זום ביום חמישי 09/11/2023.
20.12.2023
עדכון 6
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 6
עדכון מס' 6 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית השנייה לשנת 2023 ביום – 04/07/2023. במהלך הרבעון השני התקיימה ישיבת זום נוספת.
20.07.2023
עדכון 1
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 1
משולחנה של וועדת הביקורת הוועדה נפגשה 2 פגישות פרונטליות ו2 פגישות בזום. הוועדה מינתה את אורנה יחזקאל כסגנית יו"ר והצביעה בעד המלצה למינוי רו"ח קובי נבון לתפקיד המבקר הפנימי…
20.04.2023
עדכון 9
משולחנה של וועדת הביקורת עדכון מס' 9
19.05.2024
עדכון 4
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 4
עדכון מס' 4 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית הראשונה ביום 12/09/2022 על סדר היום:- מכתביהם של חבר הלשכה – כהן אהרון, חבר במועצה הארצית – שמוליק אבוטבול ונשיא…
18.10.2022
עדכון 2
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 2
עדכון מס' 2 הוועדה קיימה ישיבה ביום 27/03/2022 . על סדר היום :- סקירה על דו"ח בדיקה מיוחדת שביצע המבקר הפנימי – רו"ח קובי נבון על תשלומים שבוצעו בסוף…
17.04.2022
עדכון 8
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 8
עדכון מס'  8 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית הרביעית לשנת 2023 ביום 03/12/2023.
14.01.2024
עדכון 3
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 3
עדכון מס' 3 הוועדה קיימה ישיבה ביום 14/07/2022 על סדר היום: התייחסות קצרה לפרשיית יונט‏ קרדיט. סקירה של רו"ח קובי נבון – מבקר הפנים של הלשכה על סקר סיכונים שביצע…
10.08.2022
עדכון 5
משולחנה של ועדת הביקורת עדכון מס' 5
עדכון מס' 5 הוועדה קיימה את ישיבתה הרבעונית הראשונה לשנת 2023 ביום – 23/01/2023. על סדר היום:- בדיקת המחאות שהוצאו בלשכה בשנים 2018-2021 – דו"ח מבקר הפנים. בדיקת…
02.04.2023