לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - כל אחד חייב סוכנת ביטוח - סו"ב יעל כהן
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - סוכני ביטוח מצילי חיים - סו"ב יעל כהן
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - סוכני הביטוח אחראים למרבית ההחזרים שניתנו לציבור סו"ב יעל כהן
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - סוכני הביטוח אחראים למרבית ההחזרים שניתנו לציבור
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - הכנסות סוכני הביטוח
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - הכנסות סוכני הביטוח - סו"ב יעל כהן
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - יש מקצוע בו עובדים ללא שכר? סו"ב יעל כהן
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - יש מקצוע בו עובדים ללא שכר?
לשכת סוכני ביטוח - וועדת הבריאות - 10.5.23
לשכת סוכני ביטוח - וועדת הכספים, סו"ב שלמה אייזיק, 9.5.23
לשכת סוכני ביטוח - וועדת הבריאות, עו"ד יניב מאיר, 8.5.23
לשכת סוכני ביטוח - וועדת הבריאות, סו"ב שלמה אייזיק, 8.5.23
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - מי דואג לציבור המבוטחים - סוב ליאת שניר
לשכת סוכני ביטוח - סו"ב שלמה אייזיק, וועדת הכספים, 2.5.23
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - סו"ב אלון דור
לשכת סוכני ביטוח - עושים סדר בעובדות - סו"ב אלון דור וסו"ב שי שדה
לשכת סוכני ביטוח - סו"ב שלמה אייזיק, וועדת הבריאות של הכנסת, 1.5.23