ועדות הלשכה הינן הגופים המקצועיים והכוח האירגוני אשר בסיוע הנהלת הלשכה מניעים ומנתבים את פעילותה של הלשכה.