ועדות הלשכה הינן הגופים המקצועיים והכח האירגוני אשר בסיוע הנהלת הלשכה מניעים ומנתבים את פעילותה של הלשכה