ועדת כספים

אניה לוין

תפקיד: יו"ר ועדת כספים

אניה לוין
טלפון : 03-6366507