ועדה אלמנטרית

שי שדה

תפקיד: יו"ר ליסוב ויו"ר הועדה האלמנטרית

שי שדה
טלפון : 03-6366507