ועדה לפיננסים 

 

לידור לבקוביץ

תפקיד: יור הוועדה לפיננסים

לידור לבקוביץ
טלפון : 03-6366507