ועדת סוכנים צעירים

סער חי שמיר

תפקיד: יו"ר ועדת צעירים

סער חי שמיר
טלפון : 03-6366507