מאיר רוטברג

תפקיד: יו"ר ועדת סניפים ומחוזות יו"ר וחדשנות וטכנולוגיה

טלפון : 03-6366507