ועדת בריאות וסיעוד

נחמה גולדווסר

תפקיד: יו"ר ועדת בריאות

נחמה גולדווסר
טלפון : 03-6366507