לשכת סוכני ביטוח בישראל נוסדה בתל אביב בשנת 1943, והיא מהווה מסגרת ארגונית, והגוף היציג והמייצג של סוכני וסוכנות הביטוח בישראל, מתוך היותה סמכות מקצועית בתחומי הביטוח השונים.

כיום היא מונה מעל ל- 5,000 חברים, שהינם סוכני ביטוח עצמאיים.

הלשכה היא עמותה וולונטרית, המנוהלת על ידי האסיפה הכללית, המועצה הארצית והוועד המנהל. ללשכה הנהלה מקצועית, שבראשה מנכ"ל הלשכה.

בין מטרותיה העיקריות:

  • עמידה על האינטרסים הכלכליים ועל משמר המקצוע ורמתו, על מנת להגן על המבוטח.
  • קיום מנגנוני פיקוח וביקורת מקצועיים, והפעלתם של כללי נוהג מחייבים ועקרונות אתיקה מקצועיים.
  • שיפור רמתם המקצועית של סוכני הביטוח, לרבות רמת התמחותם של סוכנים עתידיים.
  • לקיים אירועים, כנסים והשתלמויות מקצועיות להעשרת הסוכנים.
  • לדאוג לרווחת הסוכנים באמצעות הטבות מתחומים שונים.
  • חיזוק הקשר עם חברות הביטוח, חברות נותני השירותים והגופים המוסדיים.