בית הדין הארצי מונה 6 חברים הנבחרים אחת לשנתיים על ידי חברי האסיפה הכללית מתוך רשימה שמגיש הועד המנהל ומאושרת על ידי המועצה הארצית. בית הדין פועל בהתאם לתקנון אשר אושר על ידי האסיפה הכללית. עניינו של בית הדין: סכסוך אזרחי בין חברי הלשכה או בין הלשכה עצמה לחבריה.

תפקיד:

טלפון :
טלפון נייד:
פקס :