זאת למרות ששיעור הקשישים הסיעודיים בישראל הוא מהגבוהים בעולם. השר יעקב ליצמן: "הדו"ח מעיד על הצורך ביישום מידי של הרפורמה לסיעוד ממלכתי"

זאת למרות ששיעור הקשישים הסיעודיים בישראל הוא מהגבוהים בעולם. השר יעקב ליצמן: "הדו"ח מעיד על הצורך ביישום מידי של הרפורמה לסיעוד ממלכתי"

הסיוע של מדינת ישראל לקשישים ה הסיעודיים הוא מהנמוכים בעולם, למרות ששיעור הקשישים הסיעודיים בישראל הוא מהגבוהים בעולם (23% לעומת ממוצע של 13% במדינות ה־OECD). כך עולה מדוח שפרסם השבוע ארגון המדינות המתועשות, ה־OECD.

על פי ממצאי המחקר, שנערך בקרב 14 מדינות, ישראל היא בין המדינות שלא מעניקות כלל סיוע לקשישים עם צרכים ברמת תלות נמוכה במסגרת הקהילה, לצד ארצות הברית, צ'כיה וקרואטיה. עוד נמצא, כי קשישים סיעודיים ברמת תלות בינונית זוכים בישראל לכיסוי ציבורי בהיקף המספק כ־45% מצרכיהם – נתון הנחשב גם הוא בין הנמוכים במדינות המפותחות. קשישים ברמת תלות גבוהה, הזקוקים לעזרה צמודה במשך כל היום, זוכים אף הם לתמיכה בשיעור של 45% – נמוך מאוד לעומת מרבית המדינות ב־OECD . לשם השוואה, מדינות כמו הולנד, איסלנד ושבדיה מספקות כיסוי של יותר מ־95% מצרכי הקשישים הסיעודיים ברמת תלות בינונית. קשישים ברמות התלות האחרות זוכים במדינות אלה לתמיכה בשיעור דומה של לפחות 93%.

ביחס לכיסוי בתחום האשפוז, הדוח מצא כי האשפוז הסיעודי הציבורי בישראל הוא בין המקיפים במדינות ה־OECD ומממן כמעט 80% מעלות האשפוז הסיעודי. יחד עם זאת, ב־OECD מציינים כי מבחני ההכנסה באשפוז הסיעודי הם בין המחמירים במדינות הארגון, ולוקחים בחשבון את נכסי הקשיש הסיעודי ובני משפחתו. עוד עולה מהדוח, כי שיעור ההוצאה הפרטית לצרכי סיעוד בקרב האוכלוסיות החלשות בישראל הוא הגבוה ביותר ב־OECD. כ-80% מקרב הקשישים הקרובים לקו העוני נדרשים לממן באופן עצמאי את צרכיהם הסיעודיים – מקום ראשון מקרב 14 המדינות שהשתתפו במחקר. אחרי ישראל נמצאות ברשימה זו קרואטיה וצרפת, ובתחתיתה ישנן מדינות כמו איסלנד, שבדיה ובלגיה, עם שיעור הוצאה פרטית של 0% בקרב אוכלוסיות חלשות.

"זו העת לרפורמה"

שר הבריאות, יעקב ליצמן, מסר בתגובה לדוח כי "נתוני ה־OECD מצביעים גם הם על הצורך ביישום מידי של הרפורמה לסיעוד ממלכתי אותה גיבשנו במשרד הבריאות. זהו צו השעה לשינוי מערכתי ביחס המדינה לאוכלוסייה המתבגרת בישראל. מחובתנו להביא תיקון חברתי כלפי הדור הקודם, שנדרש לשירותי סיעוד וכיום אינו מקבל מענה מיטבי בסבך הבירוקרטיה. חוסר היערכות המדינה להזדקנות האוכלוסייה הופך לפצצת זמן מתקתקת וזו העת לרפורמה בסיעוד. אני קורא לראש הממשלה ולשר האוצר להשלים את הדיונים בנושא ולהביא ליישום מידי של הרפורמה לטובת אזרחי ישראל".