עדכון חשוב: דרישת חברות ביטוח בעניין פניה למבוטחים בביטוח רכב ועדכונם בנושא מדיניות חלפים.