המועצה הארצית מנהלת את פעולותיה של הלשכה בהתאם להחלטותיה של האסיפה הכללית. על המועצה הארצית אחראיים כל מוסדות הלשכה, פרט לאסיפה הכללית. המועצה הארצית מונה 74 חברי ועד מנהל. הועד המנהל הוא המוסד המבצע של הלשכה והוא כולל לא פחות מ-15 חברים ובניהם נשיא הלשכה.

תפקיד:

טלפון :
טלפון נייד:
פקס :