ועדת משמעת זו נבחרת על ידי האסיפה הכללית ומונה 7 חברים.
ועדת האתיקה אמונה על אכיפת כללי האתיקה של הלשכה על חברי הלשכה והיא מוסמכת לכהן כועדת שימועים ובירורים, הסקת מסקנות וענישה.

תפקיד:

טלפון :
טלפון נייד:
פקס :