בית הדין הארצי

יושב ראש הועדה
אירועים
24/10
ישיבת בית הדין מתאריך 24/10/21
קרא עוד
11/10
ישיבת בית הדין מתאריך 11/10/21
קרא עוד
עדכונים משולחן הועדה
החלטת בית הדין בעניין העתירה של הוועד המנהל נגד סו"ב יעקב סויסה
קרא עוד
החלטת בית הדין בעניין עתירתו של סו"ב צפריר
קרא עוד
החלטת בית הדין בעניין ועדת הביקורת נגד הוועד המנהל
קרא עוד