הודעה חשובה לסוכני ביטוח פנסיוני חברי הלשכה בתאריך ה- 01.08.2017 מתוכנן להתחיל שיווקו של ביטוח אבדן כושר עבודה חדש השונה במבנה ובמאפיינים שונים מהמוצר שהיה קיים עד כה. מצורפת מצגת…

הודעה חשובה לסוכני ביטוח פנסיוני חברי הלשכה
בתאריך ה- 01.08.2017 מתוכנן להתחיל שיווקו של ביטוח אבדן כושר עבודה חדש השונה במבנה
ובמאפיינים שונים מהמוצר שהיה קיים עד כה.

מצורפת מצגת שצוות הוועדה לביטוח פנסיוני הכין וערך לתועלת סוכני ביטוח חברי הלשכה ועובדיהם.

ברצוני לשתף אתכם, חברינו הסוכנים, בפעולות שהלשכה ביצעה בעיצוב המוצר החדש לביטוח אכ"ע

והטמעתו אצל סוכני הביטוח הפנסיוני:

1. צוות מהוועדה לביטוח פנסיוני עובד על הנושא מזה 3 שנים וזאת לאור כשלים רבים הקיימים במוצר הנוכחי
שלא עבר שינוי שנים רבות.

הצוות נשא ונתן לאורך כל הדרך עם נציגים בכירים מאגף הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר,

וערער על סעיפים בטיוטות שיצאו מהאגף כדי שייטיבו יותר עם המבוטחים.

הלשכה דרשה תיקון עיוותים במוצר הישן והקלה על המבוטח והסוכן בטיפול בכל הקשור לכיסוי חשוב זה.

2. החוזר הסופי של הפיקוח מ – 29.09.2016 כולל שיפורים גדולים למבוטח שנקלע לאבדן כושר עבודה. מול עיני צוות הלשכה עמד כל הזמן הרצון למנוע מעובד המצוי באכ"ע קריסה כלכלית בזמן שהוא מתמודד עם מחלתו ואינו כשיר לעבוד, לשמור על רמת חייו ולשחרר אותו ואת משפחתו מדאגה כלכלית עד שיחזור לאיתנו, או עד גיל פרישה לפי המוקדם מביניהם.

רבות מדרישות הלשכה נענו וניכר היה שאנשי הפיקוח מקשיבים באהדה ורואים בסוכני הביטוח

ובנציגיהם בלשכה מייצגים נאמנים של המבוטחים וצרכיהם.

3. סו"ב חיים גולדיס מצוות הוועדה לביטוח פנסיוני פרסם בעיתון הלשכה בדצמבר 2016 סדרה

של 3 כתבות המפרטות את מאפייני המוצר החדש, רשימת הנספחים האפשריים ורשימת החריגים המותרים. הכתבות מביאות לידי ביטוי את הוראות חוזר הקווים המנחים של הפיקוח

והן אקטואליות גם עכשיו. קובץ עם 3 המאמרים נמצא אצל חיים גולדיס, וכל סוכן מוזמן לפנות לחיים בדוא"ל אל: h.goldis@gmail.com ויקבל באימייל חוזר את קובץ המאמרים.

4. מצגת זו מופצת לכל חברי הלשכה, ויש בכוונת הועדה להעביר בתקופה הקרובה הרצאות ולהשיב על
שאלות סוכנים בימי העיון במחוזות השונים.

סוכני ביטוח פנסיוני חברי הלשכה מוזמנים לפנות אל סו"ב חיים גולדיס שמרכז את נושא ביטוח אכ"ע בוועדה הפנסיונית בכל עת, לשאול שאלות להבהרה, להתייעץ ולהגביר ידע ומקצועיות בביטוח חשוב זה. אפשר לפנות באימייל הרשום בסעיף 3, ואפשר גם להתקשר לנייד שלו: 054-462-2446 .

5. יתכן שפנסיית נכות שבקרנות הפנסיה תעבור גם כן בקרוב שיפורים בכל מקרה הוועדה לביטוח

פנסיוני נערכת להשוואה מעמיקה בין פוליסת אכ"ע החדשה לבין פנסיית נכות שבקרנות הפנסיה.

אנו ממליצים לקרוא ולהפנים את תוכן המצגת המובאת כאן לפניכם.

העבודה הרבה שנעשתה היא למענכם, למען איכות עבודתכם ולמען הגנה מוצקה על

רמת חייהם של הלקוחות שלכם!

ברצוני להודות לחברי הועדה הפנסיונית שלקחו חלק בדיונים הרבים,ובמיוחד לחיים גולדיס אשר ריכז נושא זה יחד עם סגני אבי אקהאוס.

בברכה,

סו"ב יובל ארנון

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני