ליסו"ב בע"מ תפקידה ליצור שותפיות עסקיות כלכליות למען חברי הלשכה.
הלשכה רשומה ברשם החברות ומאה אחוז ממניותיה שייכות ללשכת סוכני הביטוח.

תפקיד:

טלפון :
טלפון נייד:
פקס :