ביטוחי הבריאות בעידן שאחרי הרפורמה מעוררים שאלות רבות על משמעות השינויים. גם בטלטלות שחוזה ענף הביטוח הסיעודי והעלייה בתוחלת החיים תורמות לחוסר הוודאות. סוכני הביטוח הם היחידים שיכולים לספק תמונה…