מוסדות הלשכה

מוסדות הלשכה

אסיפה כללית

היא המוסד העליון של הלשכה ומתכנסת אחת לשנה לפי הזמנת המועצה הארצית אך לא יאוחר מאשר תוך 15 חודש ממועד קיום האסיפה הכללית האחרונה

מועצה ארצית

המועצה הארצית מנהלת את פעולותיה של הלשכה לאור החלטותיה של האסיפה הכללית בפני המועצה הארצית אחראים כל מוסדות הלשכה פרט לאסיפה הכללית המועצה הארצית מונה 56 חברים הועד המנהל הועד המנהל הוא המוסד המבצע של הלשכה והוא כולל לא פחות מ 9 חברים הכוללים את נשיא הלשכה קודמו ו-7 חברים אשר אושרו עיי המועצה הארצית בהווה מונה ועד המנהל 17 חברים ובכללם כל ראשי המחוזות

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת נבחרת ע"י האסיפה הכללית ומורכבת מ 5 חברים תפקידה לבדוק את פעולותיהן הכספיות של מוסדות הלשכה וגופים שבשליטתה עמידה בכללי התקנון טוהר מידות וסדרי מנהל תקין

ועדת האתיקה ותלונות הציבור

ועדת משמעת מונה 9 חברים הנבחרים ע"י האסיפה הכללית ועדת המשמעת אמורה לאכוף את כללי האתיקה של הלשכה על חברי הלשכה והיא מוסמכת לכהן כועדת שימוע ובירורים להוציא מסקנות ולהטיל עונשים

בית דין ארצי

בית הדין הארצי מורכב מ 9 חברים הנבחרים אחת לשנתיים עי האסיפה הכללית מתוך רשימה המוגשת ע"י ועד המנהל ומאושרת ע"י המועצה הארצית בית הדין פועל בהתאם לתקנון בית הדין אשר אושר ע"י האסיפה הכללית עניינו של בית הדין כל סכסוך אזרחי בין חברי הלשכה או בין הלשכה לחבריה.

הנהלה

תפקידיה של הנהלת הלשכה הינם לתכנן, לרכז ולנהל את פעילותה השוטפת של הלשכה בתחומים המקצועיים והארגוניים בהתאם להחלטות ולהגדרת היעדים של מוסדותיה הנבחרים. בכלל זה ­ פיקוח וניהול על פעילות הלשכה ותקציביה, ריכוז הועדות המקצועיות, ריכוז ההכשרה והשתלמויות, עריכת בטאון הלשכה, קיום ימי עיון וכינוסים ויזום והוצאה לפועל של פרוייקטים בעלי אופי ארגוני, רווחתי וקהילתי

ליסוב בע"מ

ליסו"ב בע"מ תפקידה ליצור שותפיות עסקיות כלכליות למען חברי הלשכה .

הלשכה רשומה ברשם החברות ומאה אחוז ממניותיה שייכות ללשכת סוכני הביטוח

ועדות הלשכה

ועדות הלשכה הינן הגופים המקצועיים והכח האירגוני אשר בסיוע הנהלת הלשכה מניעים ומנתבים את פעילותה של הלשכה

אלו הועדות:

ועדה להעצמה נשית

ועדה לביטוח פנסיוני

ועדה לפיננסים

ועדה לביטוח כללי

ועדת טכנולוגיה

ועדת בריאות וסיעוד

ועדת מחוזות וסניפים

ועדת כספים

ועדה לקשרי קהילה

ועדת לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן

ועדת תקנון

ועדת רווחה

מועדון M.D.R.T­ ישראל

המחוזות והסניפים

המחוזות והסניפים הן המסגרות המאגדות את חברי הלשכה ומערבות אותם בעשייה במסגרתם מוענקים שירותים מקצועיים וארגוניים כיום מונה הלשכה כ­ 4,500 חברים המאורגנים ב­ 15סניפים במסגרת של מחוזות :

מחוז ת"א ­ הכולל את סניפי ת"א, חולון – בת ים, ר"ג- גבעתיים, בני ברק
מחוז הצפון ­ הכולל את סניפי חיפה, וטבריה
מחוז השפלה ­ הכולל את סניפי ראשל"צ, רחובות – נס ציונה, אשדוד – אשקלון
מחוז השרון ­ הכולל את סניפי נתניה, השרון , חדרה, פ"ת
מחוז ירושלים ­ הכולל את סניף ירושלים
מחוז הדרום ­ הכולל את סניף באר שבע

המכללה לביטוח ופיננסים

משמש כמרכז ההכשרה וההשתלמויות של סוכני הביטוח ובהם קורסי הסמכה למתמחים
ומורשים בביטוח חיים ביטוח אלמנטרי ביטוח ימי והשתלמויות בתחומים רבים ומגוונים