הנושא נמצא בפיתוחו של הפיקוח שטרם החל לחייב את חברות הביטוח לבטח מבוטחים עם 2 תביעות. נכון להיום, שלוש חברות ביטוח מבטחות מבוטחים עם 2 תביעות: מנורה, שלמה ושומרה…

הנושא נמצא בפיתוחו של הפיקוח שטרם החל לחייב את חברות הביטוח לבטח מבוטחים עם 2 תביעות.

נכון להיום, שלוש חברות ביטוח מבטחות מבוטחים עם 2 תביעות: מנורה, שלמה ושומרה (שיצאה עם תכנית חדשה) ישנה עוד חברה גדולה שהבטיחה לתת מענה בקרוב.

ראו טבלה בשקופית הבאה:

מנורה שלמה שומרה
•מקיף 3 שנים אחרונות
•2 תביעות ב 3 שנים
•ה"ע 5.000 ₪ בהסדר 3.000 ₪
•ירידת ערך 5%
•שווי רכב מקסימלי 300.000 ₪
•לא ניתן לבטח מבוטח שפוליסה שלו בוטלה באמצע תקופה
•2 תביעות בשלוש שנים
•השתתפות עצמית 3.900 ₪ מקיף 1.490 ₪ צד ג'
•מעל גיל 24
•מקיף 3 שנים אחרונות
•2 תביעות ב 3 שנים אחרונות.
•בעלות פרטית בלבד
•רכבים עד שווי 180.000 ₪
•ה"ע לרכבים עד 100,000 ₪ 4.000 במוסך הסדר. 9.000 ₪ במוסך שאינו הסדר.
•רכבים מעל 180.000 ₪ 8.000 ₪ בהסדר (ניתן להפחית ל 4.000 בתשלום 1.000 ₪ השתתפות עצמית 9.000 ₪ לא בהסדר