נכון ליום 1.5.2024 (החל מינואר 2021)

 

רגולציה ומקצועי

 • התערבות הלשכה לשם הקדמת עמלות שוטפות
 • התערבות הלשכה לשם תשלום עמלה בתקופת תשלום תביעת א.כ.ע
 • עדכון רשימת יועצים חיצוניים לחברי הלשכה
 • פניה להפחתת אגרות סוכן יחיד ותאגיד
 • פניה להסדרת מתן הנחה ארוכת טווח בביטוח חיים
 • פניה בעניין חוזר ממשק אינטרנטי (הר הביטוח) - הוספת עובדי משרד הסוכן כבעלי הרשאה
 • הליך סילוק תביעות צד ג' ע"י חברות השכרה וליסינג – פניה לממונה + הגשת שאילתא בכנסת
 • פניה לרשות שוק ההון בעניין שידול מבוטחים לפדיון חסכונות
 • מוסכי הסדר – הגשת שאילתא
 • התנגדות להצ"ח לתיקון סעיף 11 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ) (בעניין התרת ייעוץ פנסיוני ע"י תאגיד בנקאי מחוץ לכותלי סניפי הבנק)
 • אי אכיפת ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי סניפי הבנק – הגשת עתירה לבג"ץ
 • פניה בעניין הוועדה המייעצת לשם הוספת נציגות סוכני ביטוח
 • הוראות בענף רכב רכוש (טיוטה שלישית) – תגובת הלשכה
 • חוזר הנהגת כתבי שירות – תגובת הלשכה
 • פניה לשם קידום מתן אפשרות להפקדות תאגידים בפוליסת חסכון
 • תיקון חוזר אישור קיום ביטוח - תגובת הלשכה
 • חוזר צירוף לביטוח – אזרחים ותיקים – הגשת עתירה לבג"ץ
 • חוזר שירות סוכנים ויועצים – ביטול הקשר בין הוראת החוזר המתייחסת לתגמול בעל הרישיון
 • עדכון מקצועי - בהתייחס לפנסיית חובה לעצמאיים
 • עדכון מקצועי - חוזר כללים בנוגע להתמחות נאותה – הבהרות מקצועיות
 • מסלקה פנסיונית – פניה בעניין פקיעת רישיון המפעיל הקיים
 • מתווה ריסקים (תחילת שנת 2023) – דחיית כניסת הוראות החוזר
 • פניות חוזרות בעניין אפליה כנגד סוכני החברה הערבית
 • פניה להארכת תקופות ריסק זמני בקרנות הפנסיה ובביטוחי מנהלים
 • בקשה לקבלת עמדת הממונה בנוגע להפרות הוראות סעיף 24(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א – 1981
 • רפורמת הבריאות – תיקונים והערות (דגש "הטוב מבין השניים")
 • טיוטת תיקון חוזר ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור – תגובת הלשכה
 • חוק ההסדרים – תקציב המדינה 2023-2024 – פיצול תיקוני חקיקה מהותיים הנוגעים לממשק פעילות סוכן הביטוח
  • החזר עמלה ח"פ – 6 שנים
  • שיקוף עמלות סוכן הביטוח
  • עמלה אחידה למוצרים תחליפיים
  • היתר לאחזקה ע"י בנק בסוכנות ביטוח תאגיד
  • אחזקה ורכישת סוכנויות ביטוח תאגיד ע"י גופים מוסדיים
 • קידום פעילות לצורך הפיכת סוכן פנסיוני למייצג ברשות המיסים
 • קידום פתרונות עבור אוכלוסיית ילדים מוגבלים – בדגש על לקונה בעת ניוד קרן פנסיה
 • טופס 161 החדש – קיום השתלמויות בנושא בשילוב המכללה של הלשכה
 • קיום פגישות עם צוות המנהלים במסלקה הפנסיונית במטרה לשפר ולטייב תלונות הסוכנים
 • השקת מיזם ישוב תביעות נזקי מים בשיתוף הפניקס חברה לביטוח
 • פרסום "מורה נבוכים" מפורט בנושא רפורמת הבריאות ותיקון החקיקה במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2024-2023.
 • נייר עמדה בנושא סיעוד – בדגש על כישלון שיטת פוליסות הסיעוד הקולקטיביות של קופת החולים
 • עדכון מקצועי - הכרעת הממונה בעניין הגבלת תגמולי ביטוח בתביעות רכוש-רכב (חלפים)
 • עדכון מקצועי - תיקוני חקיקה בענף הפנסיוני (עדכון מוטבים בפוליסת ביטוח חיים אגב משכנתא + הגבלות על הפקדת כספים לפוליסת ביטוח מנהלים ופוליסת תגמולים לעצמאיים)
 • הצגת עמדת הלשכה לקול קורא לבחינת התכנות למעבר למודל רישיונות (ריבוי מסלקות)
 • פדיון רעיוני – פניה לכל חברות הביטוח במטרה לאפשר יישום פרקטי של פעולת הפדיון הרעיוני
 • הקלטות ופרסום פודקאסטים מקצועיים (ועדה לביטוח אלמנטרי, ועדת פיננסים)
 • מענה לקול קורא בעניין הפחתת תגמולי ביטוח בתביעות רכב-רכוש – הרשות יישמה חלק מהצעות הלשכה בטיוטת חוזר הגשת תוכניות ביטוח רכב-רכוש.
 • מענה לטיוטת חוזר הגשת תוכניות ביטוח רכב-רכוש.
 • מענה לטיוטת מעבר מבוטחים מ"שקל ראשון" ל"משלים שב"ן".
 • עדכון מקצועי – הפחתת תגמולי ביטוח לעניין חלפים (מוסך שאינו הסדר) – הצעת נוסח הודעה למבוטחים
 • עדכון מקצועי – הוראות ביצוע לעניין העברת מבוטחים מפוליסת בריאות "שקל ראשון" לפוליסת "משלים שב"ן"
 • הצעת הלשכה להסדר סיעוד ממלכתי לצד פתרונות ביטוח פרטיים

כנסים מקצועיים

 • כנס אילת 2022 משולב פנסיוני ואלמנטרי
 • כנס פיננסים ים המלח 2022 (דו יומי)
 • יום עיון ועדה לביטוח פיננסי (2022)
 • יום עיון ועדה לביטוח בריאות (2022)
 • כנס בריאות ירושלים 2023 (דו יומי)
 • כנסים מקצועיים חד יומיים
 • ימי הכשרה (בפריסה ארצית) ליישום הוראות אזרחים ותיקים
 • הדרכות מקצועיות בפריסה ארצית בהקשר לרפורמת הבריאות
 • היערכות (כמעט סופית) לוועידת אילת 2023 – נדחה עקב מצב מלחמה
 • יום עיון ועדת הבריאות בשיתוף ביה"ח מדיקל סנטר בהרצליה
 • מפגשי "שולחן עגול" בפריסה ארצית

הצעות חוק

 • 11 הצעות חוק בהתערבות ובליווי הלשכה בנושאים שונים.