בעקבות בג"ץ לשכת סוכני ביטוח הודיעה רשות שוק ההון: אנו לא מתכוונים…

בעקבות בג"ץ לשכת סוכני ביטוח הודיעה רשות שוק ההון: אנו לא מתכוונים להאריך את נייר העמדה בדבר אי אכיפת ייעוץ פנסיוני בנקאי

במענה לעתירה שהגישה לשכת סוכני ביטוח בישראל בעניין אי אכיפת ייעוץ פנסיוני בנקאי מחוץ לכתלי סניפי הבנק, השיבה רשות שוק ההון לביהמ"ש העליון, בישבו כבג"ץ, כי אינה מתכוונת להמשיך ולהאריך את נייר עמדת הממונה על רשות שוק ההון לפיה לא יאכוף ייעוץ פנסיוני בנקאי מחוץ לכתלי סניפי הבנק.

טענתה העיקרית של הלשכה הייתה כי הרשות פועלת בחוסר סמכות ובניגוד מוחלט להוראת חוק האוסרת על הבנקים להעניק שירות ייעוץ פנסיוני מחוץ לסניפי הבנק (סעיף 11(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005).

בעקבות כך בפסק הדין שניתן אתמול (31.1.2023) קבע ביהמ"ש כי לאור כך שרשות שוק ההון הודיעה שאין בכוונתה להאריך את עמדת אי-האכיפה, הרי שבנסיבות אלה, העתירה מיצתה את עצמה.

יחד עם זאת, הבהיר ביהמ"ש בפסיקתו כי ככל שתוארך עמדת אי-האכיפה מעבר להצהרה שניתנה ע"י רשות שוק ההון שאז תהיה ללשכה דרך פתוחה להגיש עתירתה מחדש תוך שמירת זכויותיה.