סקר שירות ושביעות רצון מחברות הביטוח בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד בקרב חברי לשכת סוכני הביטוח