סוכנים/ות יקרים/ות, אני קשוב לרחשי ליבכם ותחושת הדאגה שמלווה את כולנו…

סוכנים/ות יקרים/ות,

אני קשוב לרחשי ליבכם ותחושת הדאגה שמלווה את כולנו בתקופה האחרונה מאז פורסמה הטיוטה הראשונה והשנייה של חוק ההסדרים, ולכן, חשוב לי לעדכנכם אודות פעילות הלשכה בעניין זה, עד כה.

ביום שישי האחרון (24.2.2023) אישרה הממשלה את מסגרת תקציב המדינה לשנים 2023-2024 ועתה נדרש לאשר בכנסת בקריאה ראשונה את חוק ההסדרים, לאחר מכן את אישור ועדות הכנסת הרלוונטיות ורק לאחר מכן אישור הכנסת בקריאה שניה ושלישית.

מאז פורסמו הטיוטות של חוק ההסדרים, הלשכה ונציגיה פועלים ללא לאות מול אנשי משרד האוצר ורשות שוק ההון. לאחר העברת מסמך העמדה של הלשכה, התקיימה פגישה של נציגי הצדדים ובסיומה נציגי משרד האוצר ביקשו, לאור הערות הלשכה, לבחון מחדש חלק מהמוצע בטיוטת חוק ההסדרים.

במקביל, לאורך התקופה האחרונה, נציגי הלשכה יחד עם עוד חברי לשכה יקרים שנרתמים לקדם ולסייע, מקיימים פגישות ייעודיות בנושא עם נציגים בכנסת – החל מראשי מטות, יו"ר ועדות והמשך בח"כים ושרים שיש בידם וברצונם לסייע לאוכלוסיית סוכני הביטוח בישראל.

כפי שהבהרנו (ונמשיך), הלשכה מתנגדת בתוקף לכל התערבות מסחרית בפעילות סוכני הביטוח. יתרה מכך, אין בטיוטת חוק ההסדרים המוצעת, בכל הנוגע לפעילות סוכני הביטוח, כל רלוונטיות על תקציב המדינה! זו בלבד, מדוע יש להסיר את אותם הפרקים מסדר היום של חוק ההסדרים.

שמתי לי ליעד לרכז את מלוא מאמציי בתקופה חשובה זו לשם ביצוע פעולות שמטרתן להביא להסרת האיום על סוכני הביטוח, ומשכך, אני לוקח חלק פעיל בכל פגישה, עם כל גורם, שעניינה בחוק ההסדרים.

לקראת סיום, אעדכנכם בשלוש נקודות חשובות:

  • במסגרת שיחות שקיימתי עם שר האוצר, חה"כ בצלאל סמוטריץ', גיבשנו יחדיו הסכמה ג'נטלמנית, לפיה, בכל הנוגע לסעיפים בטיוטת חוק ההסדרים המהווים פגיעה בסוכני הביטוח ו/או לא מקדמים הגברת התחרות – הסדרת הפתרון לגביהם תעשה סביב שולחן, בדיאלוג ובשאיפה להגיע להסכמות.
  • לפני ימים ספורים קיימתי פגישה עם חה"כ אופיר כץ, אשר בנוסף על תפקידו כיו"ר הקואליציה משמש גם כיו"ר ועדת הכנסת, ובסמכותו להחליט אילו נושאים יוסרו מחוק ההסדרים ויובאו לחקיקה רגילה. בפגישתנו, דנו בהרחבה בסעיפים הרלוונטים בטיוטה ושמחתי לשמוע מחה"כ כץ כי הוא בחן את הדברים יחד עם הייעוץ המשפטי במשרדו והגיע למסקנה כי הוא לא מוצא שיש מקום להביא את המוצע לחקיקה במסגרת חוק ההסדרים – ובהתאם גם יפעל.
  • הבוקר קיימתי פגישה עם יו"ר הכנסת, חה"כ אמיר אוחנה. גם עימו דנו בהרחבה בסעיפים הרלוונטים בטיוטה. כידוע, גם בסמכותו של יו"ר הכנסת להכריע אילו נושאים ראוי להסירם מחוק ההסדרים. יו"ר הכנסת היה קשוב לעמדתנו וגם לטעמו יש מקום להפריד מחוק ההסדרים נושאים הקשורים לציבור סוכני הביטוח. כמו כן, יו"ר הכנסת הביע את התנגדותו לדרישת פרסום עמלות סוכני הביטוח כפי שהוצע בטיוטת חוק ההסדרים.