עדכון באשר לעתירה בבג"צ בעניין רפורמת הבריאות:
 
בית המשפט העליון דחה את העתירה בשלב זה מבלי לנעול את השער מפני דיון מחודש בה לאחר מיצוי ההידברות מול רשות שוק ההון אם החלופה השניה שביקשה הלשכה בעתירתה מקובלת עליה; ובזה לייתר את העתירה.
למען שלמות התמונה נזכיר, כי שתי החלופות להן עתרה הלשכה היו - ביטול החוק; או הוצאת פוליסות שנמכרו בין 2016 עד לכניסת החוק לתוקף מתחולת החוק.
בית המשפט העליון רומז בפסק דינו הקצר ללשכה וגם לרשות שוק ההון שהחלופה השניה היא אפשרית אם יסכימו עליה שני הצדדים; ובהתאם הלשכה כבר החלה בקיום המלצת בית המשפט ופנתה לרשות שוק ההון (ויתר המשיבים) בניסיון להגיע להסכמות.
ככל שלא נגיע להסכמות, העתירה תוגש מחדש והיא תידון לגופה ובית המשפט יכריע בעניין, בין היתר, על סמך תוצאות מיצוי ההליכים שאנו מבצעים כהמלצת בית המשפט בימים אלה.
לקריאה >> https://bit.ly/3PNoPQ1

לכתבה בדבר ועדת הבריאות אשר אישרה את הרפורמה לצמצום כפל הביטוחים:

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ryqed00cn3

נשיא לשכת סוכני הביטוח, שלמה אייזיק, השתתף ב-13/09/2023 בדיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת ובדבריו הדגיש כי: ״יש לאפשר לכלל בעלי הרישיונות מתן שירות ללקוחותיהם ופעילות עסקית עם כלל הגופים המוסדיים. זהו תנאי הכרחי על מנת שהלקוח יקבל את השירות המיטבי ואת ההצעה בעלת הערך הגבוה ביותר."

נאומו מתוך הדיון:

https://www.facebook.com/watch/?v=1068222877477393&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing&mibextid=Nif5oz