פנסיה חובה לעצמאיים נקבעה במסגרת 'חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018'. החוק שנכנס…

פנסיה חובה לעצמאיים נקבעה במסגרת 'חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018'. החוק שנכנס לתוקפו ב-01.01.2017 קובע מחד חובה על עצמאיים להפקיד לפנסיה ומאידך מאפשר להם לפדות חלק מחיסכון הפנסיוני בפטור במקרה של אבטלה.

החל משנת 2019 שולחת 'רשות הגביה והאכיפה' הודעות לעצמאיים שאינם עומדים בדרישות החוק ולא ביצעו את ההפקדה הפנסיונית הנדרשת מהם. ההודעות נשלחו בשנים 2019-2020, אך שליחתם נעצרה בתקופת הקורונה והתחדשה לאחרונה.

לאור פניות רבות שהתקבלו בלשכה ריכזנו עבורכם את הנקודות המרכזיות במסגרת החוק והאכיפה.

סוגיית חובת הפקדה לפנסיית חובה לעצמאיים:
החל מיום 1 בינואר 2017 חלה על עצמאיים חובה להפקיד לקופת גמל לקצבה בשל הכנסה חייבת.

להלן שיעורי ההפקדה:

על חלק ההכנסה עד גובה מחצי השכר במשק* 4.45%
על חלק ההכנסה בגין מחצית השכר הממוצע במשק* ועד הכנסה בגובה השכר הממוצע במשק* 12.55%

*השכר הממוצע במשק נכון לינואר 2023 הוא 11,870 ₪