בעמוד זה יפורסמו עדכונים בנוגע לקול קורא – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי…

בעמוד זה יפורסמו עדכונים בנוגע לקול קורא – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי רואה חשבון מבקר

05/02/23 – מסמך הזמנה להציע הצעות למתן שירותי רואה חשבון מבקר – לצפייה בקובץ לחצו כאן.

12/02/23 – מסמך עדכון מס' 1 מתאריך 12/02/23 – לצפייה לחצו כאן.