בעמוד זה יפורסמו עדכונים בנוגע לקול קורא – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפקת אירועים…

בעמוד זה יפורסמו עדכונים בנוגע לקול קורא – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפקת אירועים.

22/01/23 – מסמך הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפקת אירועים – לצפייה בקובץ לחצו כאן.

29/01/23 – מענה לשאלות אשר הוגשו – לצפייה בקובץ לחצו כאן.

31/01/23 – הארכת מועד הגשת הצעות – לצפייה בקובץ לחצו כאן.