מאת: עו"ד שירלי גינזבורג, יועצת לחברי לשכת סוכני הביטוח בתחום אחריות מקצועית רפואית

אחד הביטוחים החשובים, המעניינים והמורכבים ביותר, אך כזה שהצורך בו ברור, המודעות אליו גבוהה ופועל יוצא מכך הוא איננו "מוצר דחיפה" אלא מוצר מבוקש בזכות עצמו-
נעים להכיר: ביטוח אחריות מקצועית רפואית/פארא רפואית.

הביטוח מיועד לכל מי שעוסק ברפואה, כולל המוסד הרפואי (מרפאות, מרכזים רפואיים, מכונים, מעבדות) וכן צוות רפואי ופארא רפואי.

חקיקה רלוונטית, שורה של פסקי דין וחוזרי משרד הבריאות מחייבים את המוסד הרפואי והרופאים לערוך ביטוח אחריות מקצועית רפואית המשקף את פעילותם. ריבוי התביעות ודרישות הפיצוי תורמים אף הם להעלאת המודעות לביטוח אשר מהווה פתרון בהעברת הסיכון למבטח בגין תביעות רשלנות רפואית .

מחד גיסא, במדינת ישראל חלק גדול מהרופאים מבוטחים בעבודתם בפרקטיקה הפרטית שלהם במסגרת תאגיד הבריאות בו הם עובדים (בית חולים/קופת חולים) אך מדובר בביטוח קולקטיבי שבדומה לכל ביטוח, גם בו יש תנאים וחריגים. מאידך, ישנן מרפאות פרטיות, מכונים, מעבדות ורופאים אשר מקדישים את כל זמנם במסגרת הפרקטיקה הפרטית ולכן הם זקוקים לביטוח פרטי וזאת מבלי להכביר מילים על אלפי מרפאות השיניים אשר מחויבות לבטח את המרפאה והצוות.

המסקנה: ישנם אלפי מבוטחים פוטנציאליים שישמחו לקבל הצעות ביטוח, טיפול וליווי אישי מסוכן ביטוח. ברם, אליה וקוץ בה. מדובר בביטוח מורכב שחשיפה בו עלולה לעלות ממון רב ואף הליך משמעתי במשרד הבריאות.

מדוע ביטוח אחריות מקצועית רפואית הינו ביטוח מורכב יותר ?

  • יש לבצע הצלבה עם הביטוח התאגידי של הרופא, ככל שקיים על מנת לאתר חשיפות מחד אך להימנע מכפל ביטוחי מאידך;
  • המשמעות של בסיסי הביטוח הינה מהותית עקב החשיפה הפוטנציאלית וסכומי התביעות הגבוהים;
  • יש לשקף במדויק את הפעילות מול המבטח ולתפור "חליפה אישית" לכל מרפאה;
  • הביטוח אמור לכלול גם את הגורם המשלח ולא רק את הצוות הרפואי/פארא רפואי;
  • יש צורך בליווי משפטי צמוד שיבצע הצלבה בין המפרט הביטוחי לבין התחייבויות חוזיות שנטל על עצמו המבוטח;